VEJLEDNING
UU-  og  FRITIDSVEJLEDNING

Til elever, forældre (og lærere):
Kom, ring eller skriv, hvis I har spørgsmål til de tre vejledere.
UU = Ungdommens Uddannelsesvejledning

lcvejl.gif (11234 bytes)

Fritidsvejlederen kan på alle klassetrin være behjælpelig med det kri-minalpræventive arbejde i henhold til "Læsepla-nen for  forebyggelse, Skive Kommunes skoler 2009 - 2011".
     I 5. klasse arrange-res der Juniorpraktik samt besøg af kontakt-politibetjenten.
     Fritidsvejlederen kommer ofte på besøg i klasserne med pjecer fra byens sportsklubber og foreninger med henblik på at hjælpe skolens elever med at finde eg-nede fritidsaktviteter.

Centerklasserne

Dalgasafdelingen

Rønbjergafdelingen

UU-vejleder
Anne Miam Rasmussen
Fritidsvejleder
Lone Clemmensen
Fritidsvejleder
Flemming Steffens

Træffetider:
Mandag 8 - 10
og
efter aftale

Træffetider:
Efter aftale

Træffetider:
Efter aftale

9915 3430
På skolen
2969 6281
Mail
9915 3400 (skolen)
Mail
9753 4255 (skolen)
Mail
 
Vejledningslinks (Links til lokale udd.institutioner: Klik på Links helt til venstre - derefter på Skive)
Efterskoler Efterskolerne Online Hvad koster det? Er der plads? Hjemmeside?
Ligeværd Landsforeningen Ligeværd er en organisation, der varetager interesserne for bogligt svage, sent udviklede elever. Se også linket Sent udviklede.
Ordblindeefterskolerne Normaltbrgavede elever med læse- og stavevan-skeligheder. Her er et link til en oversigt over
skolerne med links til den enkelte skole.
Sent udviklede Link til oversigt over skoler for sent udviklede med links til de enkelte skoler.
Forebyggelse Læseplan Læseplan for forebyggelse, Skive Kommunes skoler 2009 - 2011. Klik til højre på siden
Forening Vejlederforening Danmarks Vejlederforening for UU-vejledere m.fl.
Jobbanker Jobnet (AF), Lokalt jobcenterJobZonen, Ofir, Job-Index, StepStone (også Europa), CareerJet (søger på andre jobbanker -også udland)
Organisationer DI DI's skolekontakt (Dansk Industri)
LO LO's skolekontakt
Støtte SU Alt om Statens Uddannelsesstøtte
Søfart Søfartsuddannelser Søfartsstyrelsen: Alle maritime uddannelser
Udd.planer UVM Bekendtgørelse om uddannelsesplaner i FSK
Udd.steder Sektornet Find et uddannelsessted af enhver art: Vælg Institutionstype og derefter Søg
Udlandet Cirius Center for Information og Rådgivning om Interna-tionale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter (rettet mod hele uddannelsessystemet)
EURES Jobs i Europa - også f.eks. aupair.
Hvad gør du, før du rejser ud?
Ungdoms-
uddannelser
HTX
Tekniske skoler
Fællesside om Højere Teknisk eXamen
Om uddannelser på tekniske skoler
Landbrugsskoler Uddannelsen. Links til de enkelte skoler
Uddannelse i Skive De lokale uddannelsessteder
UddannelsesGuiden Den officielle hjemmeside for uddannelsesvejledning
UU-center UU-kort Links til UU-centre i Danmark m.m.
UU-Skive UU-centret i Skive
Vejledernetværk EuroGuidance Europæisk vejledernetværk