KOMMUNALE   KONTAKTPERSONER   2012 - 2013

Funktion

Navn Tlf.-nr. og -tid Email-adresse
AKT-konsulent Karen Tange 9915 6792 katl@skivekommune.dk
DK2-kontakt Janni Apputhurai 9915 5649  mobil 2119 1330 japp@skivekommune.dk
Ergoterapeut (Region Midt) Karin Buchhave 2917 0388 karin.buchhave@ps.rm.dk
Fysioterapeut (Region Midt) Susanne Jensen 2980 8290  
Gademedarbejder Jan Jensen 4090 3949  
Læsekonsulent Bodil Skipper Buntzen 9915 5794 bosb@skivekommune.dk
Socialrådgiver Camilla Fabricius Holmen 9915 5500 cath@skivekommune.dk
Skolepsykolog Louise Meincke 9915 5537  8 - 9 lehm@skivekommune.dk
Sundhedsplejerske Else Marie Kirk 9915 5782  815 - 930 elmk@skivekommune.dk
Synskonsulent Centerkl. Birte Møller 8667 5125  
Tale/hørekonsulent Skiveafd.
Tale/hørekonsulent Rønbjerg
Bettina Larsen
Mette Sejbjerg Andersen
9915 6559
9915
5500
blar@skivekommune.dk
msan@skivekommune.dk
Tværfaglig konsulent Helle Madsen 9915 6781 helm@skivekommune.dk
UU-vejleder Centerklasserne Anne Miam Rasmussen 2969 6281 amra@skivekommune.dk
BUC = Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (regionen). Møderne holdes på Højslev Skole (se Indhold > Faste møder for datoer).
Tværfagligt team, kommunale medlemmer: Louise Meincke, PPR, Camilla Holmen, familierådgivningen,
Else Marie Kirk, skolesundhedsplejen, Helle Madsen, tværfaglig konsulent (se Indhold > Faste møder for datoer).

 

TRÆFFETIDER  PÅ  ÅDALSKOLEN   2012 - 2013
Funktion Navn Afdeling Ugedag(e) og tid
Kommunale kontaktpersoner, der ikke er nævnt herunder, træffes efter aftale.
Ergoterapeut Karin Buchhave Centerklasserne Onsdag
Fysioterapeut Susanne Jensen Centerklasserne Onsdag og fredag
Skolepsykolog Louise Meincke Skiveafdelingen
Rønbjergafdelingen
For lærere: Tirsdag efter aftale
For lærere: Onsdag efter aftale
Forældrehenvendelser sker via skolens ledelse
Sundhedsplejerske Else Marie Kirk Dalgasafdelingen  
Rønbjergafdelingen
De fleste tirsdage i skoletiden
Ca. 1 dag pr. måned
Tale/hørekonsulenter
 
Bettina Larsen
Mette Sejbjerg Andersen
Skiveafdelingen
Rønbjergafdelingen
Onsdag 8.30 - 10 i lige uger
Efter aftale
UU-vejleder: Anne Miam Rasmussen Centerklasserne Onsdag 8 - 9