BUSINFORMATION


Mærke/type:

Mercedes Benz Sprinter Transfer 35
Passagerantal:
18 + chauffør (se dog Lift herunder).
Lift:
Der er lift, og der kan fastspændes i alt tre kørestole i bussen. Hver kørestol optager to almindelige sæder.
Forsikring:
Bus, chauffør og passagerer er forsikret igennem kommunen.
Betaling:
Den enkelte bruger/afdeling betaler ikke særskilt for brug af bussen.
Vedligehold:
Erik Nielsen har tilsyn med bussen og sørger bl.a. for udvendig vask, luft i dækkene, udskiftning af mindre ting og værkstedsbesøg/eftersyn.
Spørgsmål:
Opklarende spørgsmål stilles til skoleinspektør Henning Pedersen, 9915 3401.
OBS! Det er kun muligt at bruge bussen til mål, der ligger max 50 km i
fugleflugtslinje fra Ådalskolen. Dette skyldes chaufførernes manglende kørselserfaring. Det betyder, at man kan bruge bussen til de fleste større nabobyer, men fx ikke til Vester Vandet eller til Vesterhavet.
OBS! Niels Ole D. Nielsen, SFO, har dog tilladelse til at køre længere væk end de ovenfor nævnte 50 km.
 
 
Nedenstående er en liste over de personer, der kan/må køre bussen:
Man laver selv en aftale med chaufføren (kan ikke bookes)!
Afdeling Navn Tlf. Mail
Alle Erik Madsen 2946 5876 erma@skivekommune.dk

Erik Nielsen

6063 2548  
Centerklasserne
 
Annette Møller Winther 9752 5338 annette.winther@skolekom.dk
Børge Morsing 9751 1962 boerge.morsing@skolekom.dk
Lars Kristensen 8664 2238 lars.kristensen37@skolekom.dk
Dalgasafdelingen Henrik Ørnstrand 9753 4033 henrik.oernstrand@skolekom.dk
Jesper Lykke Sørensen 4110 3837 jesper.lykke.soerensen@skolekom.dk
Oasen Ole Svenningsen 2298 8985 ole.svenningsen1@skolekom.dk
Rønbjergafdelingen      
SFO Niels Ole D. Nielsen 9752 5250 nodn@skivekommune.dk
Hvad gør brugeren?
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7

8.
Tjekker i bookingsystemet under Dalgasafd., om bussen er ledig i det ønskede tidsrum.
Laver en aftale med en chauffør.
Booker bussen i bookingsystemet.
Sørger for, at eleverne har sikkerhedsseler på under kørslen.
Sørger for ro i bussen under kørslen.
Efter endt brug ryddes der op i bussen og rengøres evt., hvis det er påkrævet.
Er der fjernet sæder pga. kørestole. skal sæderne sættes på plads igen.
Brugeren er normalt med på både ud- og hjemturen.
 
Hvad gør chaufføren?
1.
2.
3.
4
5
Henter bilnøgler og benzinkort på kontoret.
Tanker bussen op efter endt brug.
Udfylder kørebogen i bussen efter kørslen.
Afleverer bilnøgler og benzinkort på kontoret.
Melder til Erik Nielsen, hvis der er ting, han skal kigge på.